FANDOM


aEdit

abkhājiyā - aphagānasthāna - albāniyā - aljīriyā - aṇḍōrā - aṅgōlā - aṇṭīgvā - arjanṭīnā - ajarbaijāna

āEdit

ārmīniyā - āsṭriyā - āsṭrēliyā - āyarlaiṇḍa - ā'isalaiṇḍa

iEdit

indōnēśiyā - israila - iṭalī

īEdit

īrāka - īrāna - ījipṭa- īthyōpiyā

uEdit

urugvāya - ujabēkisthāna

ēEdit

ēkvāḍōra - ēla-sālvāḍōra - ēsṭōniyā - ēriṭriyā

aiEdit

kōṭa aivarī (aivarī kōsṭa)

ōEdit

ōmāna

kaEdit

kambōdiyā - kēnaḍā - kēmērūna - kēpa varḍī - kōlōmbiyā - kōmōrōsa - kauṅgō - kōsṭā rīkā - krō'ēśiyā - kyūbā - kēndrīya aphrīkā gaṇarājya - kajākasthāna - kiribāṭī - kiragisthāna - katāra - kēn'yā - kōriyā - kuvaita


kha

gaEdit

grīsa (yūnāna) - gābōna - gāmbiyā - grēnāḍā - gvāṭēmālā - ginī - ginī-bisō - gayānā

ghaEdit

ghānā

caEdit

cāḍa - cilē - cīna - cēka ripablika

cha Edit

jaEdit

jārjiyā - jarmanī - jibūṭī - jamaikā - jāpāna - jārḍana - jāmbiyā - jimbābavē

ṭaEdit

ṭōgō - ṭōṅgā - ṭriniḍāḍa - ṭan̄jāniyā- ṭimōra - ṭuniśiyā - ṭuvālu

ḍaEdit

ḍēnamārka - ḍōmōnikā - ḍōmōnikana ripablika

taEdit

turkiyē - taivāna - tājikisthāna - turkaministhāna


thaEdit

thā'ilaiṇḍa

daEdit

dakṣiṇa kōriyā

dhaEdit

naEdit

namībiyā - nauru - nēpāla - nēdaralaiṇḍsa - n'yū-jīlaiṇḍa - nikāraguvā - nījē - naijīriyā - nārvē

paEdit

pākistāna - palā'ū - pānāmā - papuvā n'yū ginī - pērēgvāya - pōlaiṇḍa - pēru - purtagāla

phaEdit

phijī - phinlaiṇḍa - phrānsa - philipīnsa - philistīna

baEdit

bahāmāsa - baharaina - baṅgalādēśa - bārbāḍōsa - bēlārūsa - bēlīja - bēnina - bēljiyama - bōliviyā - bāsniyā - bōtsavānā - brāsīla - brūnai - bulgāriyā - burkīnā-phāsō - buruṇḍī - barmā adya m‍yanmāra - briṭēna

bhaEdit

bhārata - bhūṭāna

maEdit

maḍagāskara - malāvī - malayēśiyā - māladīva - mālī - mālṭā - māriṭēniyā - māriśasa - - mēsēḍōniyā - mārśala dvīpa - mēksikō - maikrōnīśiyā - mōldōvā - mōnākō - maṅgōliyā - mōrākō - mōjambīka - mayanmāra

yaEdit

yamana

raEdit

rōmāniyā - rūsa - ravāṇḍā

laEdit

lā'ōsa - lāṭviyā - lēbanāna - lēsōthō - lāyabīriyā - libiyā - likṭanasṭaina - lithvāniyā - laksambarga

vaEdit

vanuvāṭu - vēnējvēlā - vaiṭikana - viyētanāma

śaEdit

śrīlaṅkā

saEdit

sāyaprasa - sēṇṭa kiṭ - sēṇṭa lūsiyā - sēṇṭa vinsēṇṭa - samō'ā - sāna marīnō - sa'ūdī araba - sarbiyā - sēnēgala - sēśēla - siyārā-liyōna - siṅgāpōra - sōlōmana-dvīpa - slōvākiyā - slōvīniyā - sōmāliyā - sōmālilaiṇḍa - sā'utha-aphrīkā dakṣiṇa-aphrīkā - spēna - sūḍāna - svājīlaiṇḍa - sviṭajaralaiṇḍa - siriyā - surināma - svīḍana - sanyukta rājya amērikā

haEdit

hēṭī - hāṇḍūrasa - haṅgarī

sambadgha: viṣaya:Edit