Fandom

Kashmiri Encyclopedia - कॉशिरिस इनसाइक्लोपीडिया

Dēśaḥ

178pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

aEdit

abkhājiyā - aphagānasthāna - albāniyā - aljīriyā - aṇḍōrā - aṅgōlā - aṇṭīgvā - arjanṭīnā - ajarbaijāna

āEdit

ārmīniyā - āsṭriyā - āsṭrēliyā - āyarlaiṇḍa - ā'isalaiṇḍa

iEdit

indōnēśiyā - israila - iṭalī

īEdit

īrāka - īrāna - ījipṭa- īthyōpiyā

uEdit

urugvāya - ujabēkisthāna

ēEdit

ēkvāḍōra - ēla-sālvāḍōra - ēsṭōniyā - ēriṭriyā

aiEdit

kōṭa aivarī (aivarī kōsṭa)

ōEdit

ōmāna

kaEdit

kambōdiyā - kēnaḍā - kēmērūna - kēpa varḍī - kōlōmbiyā - kōmōrōsa - kauṅgō - kōsṭā rīkā - krō'ēśiyā - kyūbā - kēndrīya aphrīkā gaṇarājya - kajākasthāna - kiribāṭī - kiragisthāna - katāra - kēn'yā - kōriyā - kuvaita


kha

gaEdit

grīsa (yūnāna) - gābōna - gāmbiyā - grēnāḍā - gvāṭēmālā - ginī - ginī-bisō - gayānā

ghaEdit

ghānā

caEdit

cāḍa - cilē - cīna - cēka ripablika

cha Edit

jaEdit

jārjiyā - jarmanī - jibūṭī - jamaikā - jāpāna - jārḍana - jāmbiyā - jimbābavē

ṭaEdit

ṭōgō - ṭōṅgā - ṭriniḍāḍa - ṭan̄jāniyā- ṭimōra - ṭuniśiyā - ṭuvālu

ḍaEdit

ḍēnamārka - ḍōmōnikā - ḍōmōnikana ripablika

taEdit

turkiyē - taivāna - tājikisthāna - turkaministhāna


thaEdit

thā'ilaiṇḍa

daEdit

dakṣiṇa kōriyā

dhaEdit

naEdit

namībiyā - nauru - nēpāla - nēdaralaiṇḍsa - n'yū-jīlaiṇḍa - nikāraguvā - nījē - naijīriyā - nārvē

paEdit

pākistāna - palā'ū - pānāmā - papuvā n'yū ginī - pērēgvāya - pōlaiṇḍa - pēru - purtagāla

phaEdit

phijī - phinlaiṇḍa - phrānsa - philipīnsa - philistīna

baEdit

bahāmāsa - baharaina - baṅgalādēśa - bārbāḍōsa - bēlārūsa - bēlīja - bēnina - bēljiyama - bōliviyā - bāsniyā - bōtsavānā - brāsīla - brūnai - bulgāriyā - burkīnā-phāsō - buruṇḍī - barmā adya m‍yanmāra - briṭēna

bhaEdit

bhārata - bhūṭāna

maEdit

maḍagāskara - malāvī - malayēśiyā - māladīva - mālī - mālṭā - māriṭēniyā - māriśasa - - mēsēḍōniyā - mārśala dvīpa - mēksikō - maikrōnīśiyā - mōldōvā - mōnākō - maṅgōliyā - mōrākō - mōjambīka - mayanmāra

yaEdit

yamana

raEdit

rōmāniyā - rūsa - ravāṇḍā

laEdit

lā'ōsa - lāṭviyā - lēbanāna - lēsōthō - lāyabīriyā - libiyā - likṭanasṭaina - lithvāniyā - laksambarga

vaEdit

vanuvāṭu - vēnējvēlā - vaiṭikana - viyētanāma

śaEdit

śrīlaṅkā

saEdit

sāyaprasa - sēṇṭa kiṭ - sēṇṭa lūsiyā - sēṇṭa vinsēṇṭa - samō'ā - sāna marīnō - sa'ūdī araba - sarbiyā - sēnēgala - sēśēla - siyārā-liyōna - siṅgāpōra - sōlōmana-dvīpa - slōvākiyā - slōvīniyā - sōmāliyā - sōmālilaiṇḍa - sā'utha-aphrīkā dakṣiṇa-aphrīkā - spēna - sūḍāna - svājīlaiṇḍa - sviṭajaralaiṇḍa - siriyā - surināma - svīḍana - sanyukta rājya amērikā

haEdit

hēṭī - hāṇḍūrasa - haṅgarī

sambadgha: viṣaya:Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki